SPREJEM INVALIDOV V PREDSEDNIŠKI PALAČI

Sprejem v predsedniški palačiOb 25. mednarodnem dnevu invalidov so predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez in predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar 4. decembra 2017 gostili tradicionalni sprejem za predstavnike invalidskih organizacij. V imenu Zveze paraplegikov Slovenije so se sprejema udeležili predsednik Dane Kastelic, predsednica našega društva Mirjam Kanalec in urednica glasila Barbara Slaček.
Med prebivalci Evropske unije je invalid vsak šesti, gibalno oviranih pa naj bi bilo kar 40 odstotkov. V Sloveniji ocenjujejo, da je med 160 in 170 tisoč invalidov, poleg teh pa še okoli 230.000 bolnikov z dolgotrajnimi boleznimi. V tem kontekstu je Predsednik Republike Slovenije poudaril: »Pomembno je torej zavedanje, da je invalidna oseba enakopravni in enakovredni člen družbe, ki ima enake pravice kot vsi drugi, da sodeluje v družbi. Da bi se tako zavedanje okrepilo in temu prilagodilo tudi ravnanje družbe in držav, so Združeni narodi leta 1992 razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Ne glede na to, da je potrebno ves čas živeti in delati tako, da se vsakemu invalidu omogoči socialna varnost, enakopraven položaj in enake možnosti za njegovo samostojno življenje, osebni razvoj in sodelovanje v političnem, gospodarskem in družbenem življenju, je prav da se enkrat na leto tej temi še posebej posvetimo. Pogledamo naše dosežke in pomanjkljivosti in sprejmemo zaveze za na naprej.
Letošnji dan invalidov poteka pod geslom: Preoblikovanje v trajnostno in prožno družbo za vse. Nove tehnologije, ki smo jim priča lahko prinesejo veliko olajšanje za nekatere invalide, medtem ko za druge lahko postane marsikaj prav zaradi novih tehnologij nedosegljivo. Dostopnost mora ostati tudi v prihodnje eden od ključnih ciljev in moderne tehnologije morajo to omogočiti.«
K besedi je pristopil še predsednik NSIOS Boris Šuštaršič in se predsednikom zahvalil za ponoven sprejem, pozdravil je predsednikovo izbrano izrazoslovje, ter izpostavil tri pereče teme, ki terjajo skupen dialog, države in invalidskih organizacij.
Z zasanjanim in hkrati energičnim igranjem na kitaro je monotonost srečanja razbila dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Maja Kralj.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook