SOCIALNI POVERJENIKI SE SREČUJEJO S SVOJIMI »VAROVANCI«

Mojca je pripravila jedi z žaraPri društvu imamo že kar nekaj let vpeljano mrežo tako imenovanih socialnih poverjenikov. To so naši nekoliko mobilnejši člani, ki v svojem širšem okolju skrbijo za določeno število članov. To pomeni, da jih obiskujejo ali kako drugače kontaktirajo, iz pogovorov pa izvedo o njihovem zdravstvenem ali materialnem stanju. Če morebitne težave ne morejo skupaj rešiti, jo poverjenik posreduje društvu, kjer steče ustrezen postopek.
IOb prijetnem klepetuz primera dobre prakse pa smo poverjenikom svetovali, da naj vsak izmed njih za svoje »varovance« pripravi srečanje, kjer naj bi spregovorili o svojih morebitnih težavah, se družili, izmenjali izkušnje in se sploh dobro imeli.
Prvo tako srečanje je pripravil Štefan Glavan v Ivančni Gorici, drugo Alenka Tratnjek in Slavko Krajnc v Ljubljani, tretje pa 29. avgusta 2017 Mojca Burger v Rekreacijskem informacijskem centru Sava v Tomačevem. Udeleženci teh druženj ugotavljajo, da so ta srečanja prijetna in tudi koristna, želijo pa si jih tudi v prihodnje.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook