PREDSTAVITEV NA OŠ ZAGRADEC

Predstavitev na OŠ ZagradecFOTOGRAFIJE - V sklopu projekta »Alkoholne ključavnice.si« ki ga v matični šoli in njenih podružničnih šolah izvaja OŠ Stična, smo poslanstva Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine 11. novembra 2016, predstavili tudi v podružnični Osnovni šoli Zagradec.

Predstavitev učencem osmega in devetega razredaUčenci osmega in devetega razreda so v projektu Alkoholne ključavnice v šolski telovadnici s posebnimi očali dobili občutek vinjenih voznikov oz. zmanjšanje njihovih voznih sposobnosti. Predavateljica dr. Majda Zorec  Karlovšek je učencem in njihovim učiteljem posredovala tudi podatke o številu prometnih nesreč in zaznavanje prometa v stanju vinjenosti.
Tudi projektu našega društva - »Različnost je zakon,« so izmenično prisluhnili učenci osmega in devetega razreda. S projekcijo fotografij in osebnimi zgodbami so Rok Bratovž, Bojan Lukežič, Slavko Krajnc in Jože Globokar učencem najprej obrazložili veliko razliko med paraplegiki in tetraplegiki, nato pa jih seznanili z vsemi vzroki, ki so botrovali naši invalidnosti. Še posebej s prometnimi nesrečami, ki predstavljajo kar dobro tretjino vseh vzrokov naših poškodb. Med njimi je tudi veliko takih, ki so jih povzročili vinjeni vozniki. Omenili so tudi hude posledice, ki so sestavni del poškodbe hrbtenjače (inkontinenca, preležanine, uroinfekti …). Spoznali pa so tudi svetlejšo plat našega življenja. Predvsem naše enakovredno življenje ter športne aktivnosti in vrhunske rezultate, ki jih naši športniki dosegajo na najvišjih svetovnih in mednarodnih tekmovanjih.
Menimo, da so učenci na naravoslovnem dnevu dobili vrsto koristnih in pomembnih podatkov, ki jih bodo v prihodnjem mladem življenju opozarjali na različne nevarne pasti. Tudi mi smo se ob prisrčnem sprejemu in druženju dobro počutili. Še posebej ob skupnem spoznanju, da smo storili nekaj dobrega in koristnega. Sicer pa tovrstne predstavitve čutimo kot del našega poslanstva. Program je so0financirala Občina Ivančna Gorica

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook