SESTANEK O DELU FOTOSEKCIJE

Tečaj fotografijeV prostorih društva so se 15. septembra 2016 sestali člani Fotosekcije in določili nekaj smernic nadaljnjega dela. Na prvem vikend tečaju, ki bo potekal 15. in 16. oktobra bodo preverili in obnovili osnovno znanje tečajnikov, nato pa z enodnevnimi mesečnimi tečaji nadaljevali v društvenih prostorih. Na vsakem tečaju bodo slušatelji dobili določene naloge, ki jih bodo praktično izvedli in za oceno pripravili do naslednjega tečaja. Končni cilj je razstava fotografij v prihodnjem. Tečaj devetih tečajnikov bo vodil naš član Dejan Mijović.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook