Srečanje uporabnikov osebne asistenceV prostorih društva so se 16. decembra 2014 sestali uporabniki osebne asistence. Srečanja se je s koordinatorko osebnih asistentov Mojco Burger udeležilo trinajst uporabnikov, prisotna pa sta bila tudi predsednik društva Gregor Gračner in podpredsednica Mirjam Kanalec.
Razpravljali so o spremembah, ki jih pri društvu na področju osebne asistence načrtujemo v letu 2015 in že vnaprej naredili plan potreb asistence za vsakega posameznika.
Uporabniki so izpolnili tudi anketo o delu osebnih asistentov in delu koordinatorke. Sledila je razprava o željah in pomanjkljivostih tega programa.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook