TEHNIČNI DAN IN PROJEKT »RAZLIČNOST JE ZAKON«

Na OŠ n.h. Maksa Pečarja (foto: Nejc Laznik)Poskus slikanja z ustiFOTOGRAFIJE - Na osnovni šoli narodnega heroja Maksa Pečarja v Črnučah pri Ljubljani, ki jo obiskuje 725 učencev, so 26. aprila šesti razredi imeli tehniški dan, v program pa so vključili še predstavitev Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine. Tokrat smo se s projektom »Različnost je zakon,« predstavili štirim šestim razredom. Načrtovali smo tri delavnice – predstavitev poslanstva društva, arhitekturne ovire in slikanje z usti. Slednja je zaradi bolezni slikarja žal, odpadla, zato so učenci kar sami s čopičem v ustih poskusili ustvariti svojo sliko.
Ljubljana je za gibalno ovirane meščane na invalidskih vozičkih dokaj vzorno urejena, toda z ovirami se še vedno vsakodnevno srečujemo. Nino je predstavil arhitekturne ovire (foto: Nejc Laznik)Zato sta vse o arhitekturnih ovirah povedala in nazorno pokazala Nino in Jože. Pred šolo smo v ta namen postavili poligon z različnimi nakloni klančin in vhodom v preozek prostor, ki ga ovira neustrezna rešetka. Vse to so učenci na invalidskih vozičkih tudi sami praktično preskusili in spoznali s kakšnimi težavami se srečujemo (videli smo, da je tudi njihova šola z nadstropji povezana s prestrmimi klančinami). Na tej delavnici smo učence seznanili tudi s športno rekreativno dejavnostjo članov in uspehi naših športnikov. Vsi pa so se želeli popeljati z vozičkom za ročno kolesarjenje.
Najbolj poučna in koristna je bila predstavitev društva, ki sta jo Mirjam in Rok popestrila s projekcijo slik. Učenci in njihovi učitelji so spoznali poslanstvo društva, življenje in delo paraplegikov in tetraplegikov, vrsto naših poškodb, še posebej pa vzroke, ki so nas pripeljali na invalidski voziček. Med njimi tudi prometne nesreče, ki predstavljajo kar eno tretjino vseh poškodb hrbtenjače. Spoznali so tudi vse hude posledice, ki jih za seboj povleče tovrstna poškodba. Od inkontinence do preležanin.
Vzroki poškodb in njihove težke posledice so se kot rdeča nit vlekli skozi celostno predstavitev na šoli. Vse z namenom, da ta mlada življenja opozorimo na nevarnosti, ki prežijo na vsakem koraku. Tudi to je naše poslanstvo in naša dolžnost.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook