RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

mt_ignore

ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
OBJAVLJA RAZPIS ZA
PROSTO DELOVNO MESTO


PROJEKTNI SODELAVEC VI. – Strokovno tehnično delovno mesto za določen čas 18 mesecev, s polovičnim delovnim časom
Delo bo potekalo na projektu »Invalid za Invalida«, ki ga  delno financira  Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
ZAHTEVANI POGOJI:
- višješolska izobrazba (VI.) strojne, elektro, poslovne, ekonomske ali druge splošne smeri,
- vozniški izpit B kategorije,
- znanje računalništva II. (uporaba interneta - word - excel),
- aktivno znanje tujega jezika I.,
- samostojnost in kreativnost pri delu ,
- dobro pisno in pogovorno izražanje,
- organizacijske sposobnosti,
- pripravljenost na dodatno strokovno izobraževanje,
-zaradi narave dela ali po nalogu odredbodajalca se po potrebi dela opravljajo na drugih lokacijah,
- najmanj dve leti delovnih izkušenj (če niso uradno priznane, morajo biti dokazljive z referenčnimi pismi o delu).

POSEBNE ZAHTEVE
- oseba mora izhajati iz ranljive ciljne skupine – invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa,
- oseba ne sme biti v delovnem razmerju. V zaposlitev se lahko vključi brezposelna oseba, ki je prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) in neaktivna oseba oziroma oseba, ki ni v delovnem razmerju in ni prijavljena na ZRSZ.

ROK ZA PRIJAVO
Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili na Zvez pričakujejo najkasneje v desetih dneh po objavi na naslov:
ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
ŠTIHOVA 14
1000 LJUBLJANA

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook