TEHNIČNI DAN IN »RAZLIČNOST JE ZAKON« NA OŠ FERDO VESEL

Pozdrav ravnatelja šoleNa kulturni delavniciFOTOGRAFIJE

Na spletni strani OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični piše:

…»Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore ... Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«… Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja. In res velja! Tudi za šolo, ki smo jo 14. junija v tem kraju obiskali, saj so nas učenci in njihovi učitelji nadvse lepo sprejeli.

V veliki avli lepe in arhitekturno urejene šole, kjer so se zbrali učenci od šestega do devetega razreda, nas je pozdravil in dobro počutje zaželel ravnatelj šole Janez Peterlin. Iz nagovora smo razbrali, da problematiko paraplegikov kar dobro pozna.

Športna delavnicaKošarko na vozičku je kar težko igratiSledila je podobna kompleksna predstavitev projekta kot dan prej na OŠ Kašelj. Tudi učencem OŠ Ferdo Vesel smo predstavili vseh šest socialnih programov in jih posebej opozorili na glavni namen naših obiskov na šolah. To je opozarjanje na vse tiste vzroke, ki so nas pripeljali na invalidski voziček. Še posebej na prometne, ki pri paraplegikih in tetraplegikih predstavljajo več kot eno tretjino vseh drugih vzrokov. Predstavitev smo popestrili s projekcijo slik.

Naša predstavitev je bila del programa tehničnega dne, ki so ga na šoli namenili prometni varnosti. Zato so bili učenci že od 7.30 ure polno zaposleni. Po skupni predstavitvi so se v skupinah izmenjavali na naši kulturni in športni delavnici, tekmovali v medrazrednem ekipnem tekmovanju v spretnosti vožnji s kolesi in rolerji ter na kvizu preizkušali znanje v cestno-prometnih predpisih. Ob zaključku so razglasili najboljše tekmovalce.  OŠ Ferdo Vesel obiskuje 386 učencev, poučuje pa jih 46 učiteljev.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook