Prikaz podatkovPrikaz podatkovPredstavljamo spletno stran DOSTOPNOST, ki je namenjena vsem, ki iščejo informacije o objektih v javni rabi z vidika dostopnosti za gibalno  ovirane, slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne osebe. Spletna stran je rezultat raziskovalnega projekta, z naslovom »Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir:

inventarizacija obstoječih ovir v grajenem okolju in v objektih v javni rabi po Sloveniji«, ki so ga od leta 2008 do 2011 izvajali na Urbanističnem inštitutu RS. 

Oblikovali so interaktivni zemljevid s podatkovno bazo, ki vsebuje informacije o dostopnosti objektov v javni rabi po posameznih področjih (npr. področje zdravstva, kulture, športa itd.) po regijskih središčih Slovenije.

V podatkovni bazi se nahajajo objekti v javni rabi, ki so jih z vidika dostopnosti analizirali v jeseni 2009 skupaj z Društvom študentov invalidov Slovenije. Za podrobnejšo informacijo o terenski analizi, kliknite na »terenska analiza«.

Spletno stran urejajo na način, da bo v prihodnje omogočala sodelovanje širše javnosti, predvsem tistih, ki se z ovirami vsakodnevno soočajo, saj bodo spletna orodja omogočala dopolnjevanje že zbranih podatkov ter sporočanje novih pobud za ukrepanje.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook