Člani na drugi redni seji Upravnega odboraV prostorih društva je 22. maja 2012 imel drugo redno sejo Upravni odbor društva. V štirinajstih obsežnih točkah so članu UO po razpravah sprejeli sklepe o pomembnih nalogah in ciljih društva ter usklajevali tekočo problematiko delovanja društva.

Po poročilu in predlogu Nadzornega odbora so člani UO najprej uskladili evidentiranje dela predsednika, namestnika, referentov in vodij programov, nato pa prisluhnili poročilom in razpisom. Med njimi tudi razpisu Ministrstva za delo družino in socialne zadeve.

Delo na socialnem področju (delo mreže socialnih poverjenikov, osebna asistenca, delovni sestanek članov in vodstva društva z župani občin Grosupljega, Ivančne Gorice, Škofljice, Iga, srečanje uporabnikov osebne asistence v Semiču, srečanje socialno izključenih v Pacugu), je predstavila strokovna sodelavka Irena Lavrič.  Dejavnosti in cilje interesnih dejavnosti je obrazložila vodja Mojca Burger. Povedala je, da bo tradicionalno spomladansko-poletno srečanje članov društva 16. junija v Ribnici s prevzemom novega društvenega kombija in bogatim kulturnim programom.

O športnih dogodkih in športnih dosežkih je poročal športni referent, o izidu poletne številke glasila IZZIV pa urednica Mirjam Kanalec.

Pri društvu imamo v najemu skladiščne prostore, v njih pa se bo našel tudi manjši prostor za drobna popravila vozičkov in drugih pripomočkov.

V točki »Aktualno« je predsednik društva člane UO seznanil z različnimi dogodki, ki bodo spremljali dejavnost društva v prihodnjem obdobju.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook