Seja UO pred poletjemPred poletjem se je 4. julija na tretji redni seji sestal Upravni odbor društva. Tokrat v naravnem okolju Boštarjevega ribnika blizu Kamnika. Članom UO smo namreč hoteli predstaviti nov kombi, zato smo jih z njim zapeljali nekoliko ven iz Ljubljane. Ugotovili smo, da je novi Ford najboljši kombi od vseh, ki smo jih imeli do sedaj.

Na seji je po pregledu zapisnika in realizaciji sklepov podpredsednica Mirjam Kanalec poročala o negativnem odgovoru na razpis MDDSZ za osebno asistenco in pomoč na domu. Izgubili smo znaten znesek, ki bo okrnil izvajanje programa osebne asistence.

Zato smo pri osebni asistenci na domu primorani uvesti delno participacijo uporabnikov. Zaradi nekaterih socialno šibkih članov so člani UO iskali različne možnosti in različne rešitve kako bi izpad sredstev nadoknadili.

V nadaljevanju seje so člani usklajevali nov Statut društva in nov Pravilnik o prevozih, ki naj bi ju sprejel naslednji Občni zbor društva. Tudi pri izvajanju tega prioritetnega programa so zaradi kriznih časov in manjšega priliva sredstev nastale težave. In tudi pri tem programu od katerega je odvisno izvajanje vseh drugih programov, so člani UO iskali ustrezne rešitve.

O izvajanju interesnih dejavnosti (spomladansko srečanje, moška sekcija, presoterapija, masaža, klekljanje), je poročala Mojca Burger, o športnih dogodkih pa referent za šport Robert Žerovnik.

Sejo je vodil predsednik društva Gregor Gračner, prisoten pa je bil tudi predsednik Nadzornega odbora Slavko Ivančič.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook