DAN PARAPLEGIKOV NA OSNOVNI ŠOLI POLJANE

poljane1poljane2FOTOGRAFIJE - Predstavniki Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine smo v letošnjem šolskem letu program osveščanja in preventive, ki smo ga poimenovali »Različnost je zakon,« do sedaj predstavili že na štirih osnovnih šolah. Zadnja, ki smo jo obiskali 7. oktobra, je bila OŠ Poljane v Ljubljani.

Na šestih delavnicah smo učencem vseh devetih razredov in njihovim učiteljem predstavili poslanstvo našega društva ter življenje in delo paraplegikov in tetraplegikov. Seznanili smo jih z našimi socialnimi programi, interesnimi dejavnostmi, športom in kulturo.

Na koristnem in zanimivem predavanju so učenci med drugim spoznali vse vzroke, ki so botrovali našemu novemu življenju na invalidskem vozičku in njihove hude posledice, ki nas pestijo vse življenje. Na drugi delavnicah so videli kako nastajajo slike, če jih slikar ustvarja s čopičem v ustih, kako nastajajo različni izdelki v spretnih rokah naših članic, slišali so vse o športnih panogah, ki jih gojimo in športnih dosežkih naših športnikov, ter se na vozičku srečali z manjšimi arhitekturnimi ovirami.

poljane3poljane4Na šoli bodo lahko naredili pravo razstavo slik, saj so se vsi poskusili v slikanju z usti. Poskusili so tudi ob vožnji z vozičkom doseči koš ali pa točko proti igralcu namiznega tenisa na vozičku. No, ravnatelju Žarku Tomšiču je to seveda uspelo, saj je dober poznavalec košarke na vozičkih in vodja sodnikov, ki sodijo v mednarodni košarkarski ligi v igranju košarke na invalidskih vozičkih. Povejmo naj, da je ravnatelj dogajanje ves čas našega obiska na šoli spremljal na invalidskem vozičku, ob zaključku pa povedal, da šolo obiskuje 291 učencev, za njihovo znanje pa skrbi 40 učiteljev.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook