sej-uo-21ssej-uo-21stUpravni odbor DP ljubljanske pokrajine se je v letošnjem letu sestal šestkrat. Člani so na vseh sejah razpravljali o tekoči problematiki društva in v obsežnih točkah dnevnega reda sprejemali pomembne sklepe, ki narekovali in usmerjali dejavnost društva.

Na 21. seji, ki je bila 22. decembra, so člani UO razpravljali in prisluhnili poročilom o:

delu osebnih asistentov in srečanju z uporabniki, zaposlovanju delavcev v letu 2011, razpisih in poročilih v letu 2010, obisku dedka Mraza, silvestrovanju, glasilu IZZIV, splošni socialni problematiki, novi anketi članov, ki so jo izvedli socialni poverjeniki društva, športnih dogodkih in športnih rezultatih, dejavnostih mladih in njihovemu programu v letu 2011 ter o številnih aktualnih dogodkih. Tudi tokrat so člani UO sprejeli nekaj pomembnih sklepov.

Ob koncu seje se je predsednik društva Gregor Gračner članom UO in sodelavcem zahvalil za sodelovanje, jih k tvornemu delu zaprosil tudi v prihodnje, nato v novem letu 2011 vsem zaželel veliko sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook