oa1oa2V društvenih prostorih so se 6. 12. 2010 na tretjem skupnem sestanku z uporabniki, srečali naši štirje osebni asistentje.

Vodja asistentov Ana Pavšek, predsednik društva Gregor Gračner strokovna delavka Zveze paraplegikov Slovenije Špela Šušteršič in asistentje: Nevenka, Vesna, Bernarda in Matic, so skupaj s štirinajstimi uporabniki osebne asistence preleteli dosedanje delo, razpravljali o smernicah v krajšem prihodnjem obdobju, ugotavljali kakšne so potrebe po asistenci, kakšne so možnosti v prihodnjem letu in kako so z delom osebnih asistentov zadovoljni njihovi uporabniki.

Ker je bila na društvu zbrana kar velika skupina (kot je razvidno iz fotografij), je seveda ponovno prišlo do "prometnega zamaška."  

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook