poverjeniki1-10poverjeniki2-10FOTOGRAFIJE - Socialni poverjeniki društva so se 21. decembra zbrali na zaključnem sestanku in v osrednji točki dnevnega reda pregledali in analizirali sadove dela v letu 2010. Delo poverjenikov je predstavil in ocenil njihov vodja in socialni referent društva Rafko Jurjevčič. Povedal je, da sedemnajst socialnih poverjenikov predstavlja trajno in ažurno vez med našimi člani, ki živijo v osemintridesetih občinah ljubljanske pokrajine in matično organizacijo.

Pohvalil je njihovo celoletno prostovoljno delo, še posebej pa njihova prizadevanja ob katastrofalnih poplavah, anketiranju in drugih težavah v katerih so se skozi leto znašli naši člani. V živahni razpravi so poverjeniki razkrili vse težave pri katerih se ob delu srečujejo. In teh res ni malo.

Razpravljali so tudi o programu dela v letu 2011 in po predlogih sprejeli kar nekaj smernic. Poverjenikom sta se za dobro opravljeno in požrtvovalno delo v letu, ki se izteka, zahvalila tudi predsednik društva Gregor Gračner in podpredsednica Mirjam Kanalec, ki sta pripomnila, da je mreža poverjenikov pri društvu nepogrešljiva in da poverjeniki opravljajo družbeno izredno koristno delo. Nato pa so družno nazdravili novemu letu in se nekoliko poveselili.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook