SESTANEK SOCIALNIH POVERJENIKOV

Vintarjevec

 V A B I L O

na spomladansko srečanje v Občini Litija
in Občini Šmartno pri Litiji.
13. junij 2020 ob 12. uri.
Voden ogled znamenitega rudnika Sitarjevec pri Litiji.

Ob 14. uri osrednje srečanje z zabavnim programom
na piknik prostoru Vintarjevec 6 v Šmartnem pri Litiji.
Slovesna predaja novega kombija z zaključkom
humanitarne akcije zbiranja sredstev.

poverjenikidSocialni poverjeniki2poverjeniki društva so se v torek, 15 decembra sestali na zadnji seji v letošnjem letu, pridružil pa se jim je tudi predsednik društva Gregor Gračner. Predsednik društva je v pozdravnih besedah povedal, da ceni in spoštuje izjemno delo, ki ga opravljajo poverjeniki. Zahvalil se je za ves trud ter za potrpežljivost in čas, ki ga poverjeniki skozi celo leto nudijo članom.

V prvem delu srečanja je socialni referent Rafko Jurjevčič predstavil delo, ki ga je opravil v preteklem obdobju. Pripomnil je, da veliko skrb namenja prav mreži poverjenikov, ki jo zaradi specifičnosti dela ni lahko kvalitetno vzdrževati.

 

Nadaljevali so poverjeniki, ki so poročali o svojem delu in izpostavili perečo problematiko posameznih članov. Da so pri svojem delu res zavzeti dokazuje tudi dejstvo, da so poročali o različnih novih potrebah in pobudah, kako pomagati posameznikom, ki se občasno znajdejo v takšni ali drugačni stiski. Ob koncu sestanka so poverjeniki prejeli božičnice za člane, ki bivajo v domovih starejših občanov. Obiskali jih bodo še pred novim letom.

Hvala poverjenikom za dobro opravljeno delo in srečno v novem letu!

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook