PREDSTAVITEV POSLANSTVA DRUŠTVA

fdv2fdv1Pri društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine smo se na zadnji seji Upravnega odločili, da bomo na osnovnih, srednjih in višjih šolah začeli predstavljati našo organizacijo ter delo in življenje paraplegikov in tetraplegikov. Namen dokaj širokega in zahtevnega projekta že v osnovi ponuja ozaveščanje in predstavitev naše poškodbe in njene vzroke. Prvo tovrstno spinalnio poškodbo smo predstavili študentom na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Hkrati s predstavitvijo smo študente povabili tudi k prostovoljnemu delu ki ga v našem društvu že kar nekaj let uspešno izvajamo.
Ob predstavitvi smo s slikami in tekstom z diaprojektorjem nazorno prikazali celostno poslanstvo našega društva. Torej delovanje organizacije, izvajanje programov in številne aktivnosti, ki jih vsakodnevno izvajamo v korist naših članov. To so: socialni programi, interesne dejavnosti, prevozi, kultura, ohranjevanje zdravja, šport in rekreacija, prostovoljno delo in še vrst drugih aktivnosti.
Predsednik društva Gregor Gračner, podpredsednica društva, Mirjam Kanalec in urednik spletne strani Jože Globokar, ki so študentom predstavili našo organizacijo, so se s študentom in mentorjem doc. prof. Mitjem Krajnčanom po predstavitvi zadržali še v dodatni predstavitvi in prijetnem pogovoru.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook