PREDSTAVILI SMO SE TUDI ŠTUDENTOM ZDRAVSTVENE FAKULTETE

zdr-fakultetaPo predstavitvi na FDV smo se 27. oktobra predstavili tudi zdrav-fakultetaštudentkam in študentom delovne terapije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Program predstavitve je bil podoben, prav tako pa tudi namen. Torej predstavitev našega društva, naših programov in številnih aktivnosti, ki jih vsakodnevno izvajamo. To so: socialni programi, interesne dejavnosti, prevozi, kultura, ohranjevanje zdravja, šport in rekreacija, prostovoljno delo in še vrsto drugih akcij. Predstavitev smo popestrili z diaprojekcijo številnih zanimivih fotografij.

Tokrat se je predsedniku Gregorju Gračnerju, podpredsednici Mirjam Kanalec in Jožetu Globokarju pridružila še Tereza Vrhunc, ki pri društvu vodi delo prostovoljcev. In prav predstavitvi prostovoljnega dela smo tokrat namenili nekoliko več časa. Zelo nazorno in domiselno ga je predstavila Tereza, hkrati pa študente povabila k sodelovanju.

Delovna terapevtka Meta Rojšek (nekdanja študentka VŠZ) je za tem predstavila smučanje in smučarsko opremo za otroke in druge ljudi s posebnimi potrebami. Med drugim tudi sedeče smučanje in smučko Monoski. Meta je izkušnje pridobila v času prostovoljnega dela v Ameriki. No, mi smo tovrstno smučanje in opremo študentom predstavili že v lanskem novembru, tokrat pa že navezali stike za sodelovanje na smučariji v prihodnjem letu.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook