PRAVICA DO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA - KAKO NAPREJ?

Vintarjevec

 V A B I L O

na spomladansko srečanje v Občini Litija
in Občini Šmartno pri Litiji.
13. junij 2020 ob 12. uri.
Voden ogled znamenitega rudnika Sitarjevec pri Litiji.

Ob 14. uri osrednje srečanje z zabavnim programom
na piknik prostoru Vintarjevec 6 v Šmartnem pri Litiji.
Slovesna predaja novega kombija z zaključkom
humanitarne akcije zbiranja sredstev.

10.12.2009 je v Zlati predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani potekala okrogla miza z naslovom - Pravica do zdravstvenega varstva - kako naprej? Okrogla miza je potekala na pobudo varuhinje človekovih pravic, dr. Zdenke Čebašek - Travnik, udeležili pa so se je številni predstavniki civilne družbe, med njimi tudi socialni referent našega društva, Rafko Jurjevčič.

 

V razpravi so predstavniki Pravne fakultete v Ljubljani, Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, varuhinja bolnikovih pravic, Zveze potrošnikov Slovenije in drugi sodelujoči osvetlili nekatera vprašanja, ki po oceni organizatorja okrogle mize pomembno vlivajo na uresničevanje pravice do zdravstvenega varstva, zlasti različne problematične vidike reforme zdravstvenega sistema. Sodelujoči so z rahlim razočaranjem ugotovili, da na to temo v civilni družbi še ni bilo zaznati širše razprave, sol na rano pa je posula ugotovitev, da se tudi tokratne razprave ni udeležil nihče od zdravnikov.

Glede zdravstvene reforme je bila izražena ugotovitev, da je na tem področju premajhno sodelovanjem med zakonodajalcem in stroko, kar pa roko na srce, po našem mnenju uporabnikom storitev, ki imajo konkretne težave, vsaj za enkrat ne pomeni kaj dosti. Prav zato je potrebno pri oblikovanju reforme zagotoviti tudi primerno zastopanje uporabnikov storitev, ki čutijo težave na svoji koži. Žal v dosedanji zakonodaji pacient ni partner v sistemu zdravstva. Zato so potrebne pravne, postopkovne in vsebinske spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Med podanimi mislimi je odmevala tudi ta, da za Slovence zdravje postane vrednota šele takrat, ko zbolimo. Povsem pričakovano pa je bilo stališče Ministrstva za zdravje, ki želi rešiti težavo enake kakovosti in enake dostopnosti zdravstvenih storitev za vse uporabnike, pa se vse skupaj ustavi pri sredstvih, ki so za to potrebna. Ponovljeno je bilo dejstvo, da je zdravstvo drago, zato bi se morali vsi obnašati odgovorneje, a potrebne zrelosti žal ni zaznati, saj vsak samo želi in zahteva. Zato bodo kakršnikoli premiki in reforme sistema težki.

V razpravi je aktivno sodeloval socialni referent društva. Varuhinji človekovih pravic je postavil pisno vprašanje o vse bolj prisotni problematiki dvigovanja iz postelje naših gibalno oviranih članov, v vseh domovih za ostarele. Obljubljeni pisni odgovor na društvu pričakujemo kmalu.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook