PONOVNI DELOVNI SESTANEK V RIBNICI

Vintarjevec

 V A B I L O

na spomladansko srečanje v Občini Litija
in Občini Šmartno pri Litiji.
13. junij 2020 ob 12. uri.
Voden ogled znamenitega rudnika Sitarjevec pri Litiji.

Ob 14. uri osrednje srečanje z zabavnim programom
na piknik prostoru Vintarjevec 6 v Šmartnem pri Litiji.
Slovesna predaja novega kombija z zaključkom
humanitarne akcije zbiranja sredstev.

ribnica1nV oktobru ribnica2nje delo na Društvu zaznamovalo medobčinsko srečanje naših članov z župani občin jugovzhodnega dela našega področja. Zapomnili smo si ga zaradi številnih problemov, ki so bili na sestanku izpostavljeni, še bolj pa zaradi izredno slabe udeležbe županov. Prav to dvoje je narekovalo ponovni delovni sestanek, tokrat omejen le na področje ribniške občine. Na sestanku smo opozorili predvsem na številne arhitekturne ovire, ki tam živečim gibalno oviranim občanom grenijo življenje.

 

16. decembra smo se zbrali v prostorih Doma starejših občanov v Ribnici. Prisotni so bili: direktor občinske uprave Janez Mate, vodja Centra za socialno delo Majda Vrh in direktorica Doma starejših občanov Pina Grebenc. Žal, župan tudi tokrat ni našel časa za sodelovanje pri tako pomembnem pogovoru.

Predsednik društva Gregor Gračner je v uvodnem delu sestanka predstavil delovanje in cilje društva, nato pa smo pogovor nadaljevali s konkretnimi primeri različnih ovir v občini. Seveda smo najprej predstavili ovire v urbanem okolju. Neurejeni dostopi do javnih ustanov, klančine, robniki, parkirna mesta za invalide in njihova uporaba, so bila glavna tema pogovora. Strokovni pogled in svoje izkušnje pri saniranju ovir je predstavil arhitekt Matjaž Planinc, pogled na različne socialne stiske naših članov in tovrstno pomoč društva, pa socialni referent društva Rafko Jurjevčič.

Direktor občinske uprave je v pogovoru povedal, da so v nekaterih omenjenih primerih za stanje, kakršno dejansko je, odgovorne tudi državne institucije. Ker vseh težav ni mogoče odpraviti v kratkem času, je po mnenju vseh udeležencev treba narediti pregled in prioriteto potrebnih posegov. Pritrdili smo mnenju CSD, da k uspešnemu delu na tem področju lahko pomembno pripomore kompetentno sestavljen občinski Svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu. Predlagali smo, da se vanj vključi tudi naš član in domačin Slavko Ivančič. S svojimi izkušnjami bi lahko pomembno vplival na ustrezne rešitve pri odpravljanju ovir. Dogovorili smo se tudi za bolj pogosta srečanja z namenom, da se dane obljube spremenijo v dejanja.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook