LJUBLJANA - OBČINA PO MERI INVALIDOV

Listina1dFOTOGRAFIJE - 5. decembraListina2d je v atriju Mestnega muzeja v Ljubljani potekala slovesna podelitev listine Občina po meri invalidov.

Zveza delovnih invalidov (ZDIS) projekt Občina po meri invalidov izvaja že sedem let, v tem času pa je listino podelila 10 slovenskim mestom (Ajdovščina, Trbovlje, Radovljica, Velenje, Hrastnik, Radlje ob Dravi, Hrastnik, Rogaška Slatina, Slovenj Gradec, Zagorje ob Savi, Ljubljana). To je projekt, ki vzpodbuja občine, da bi vsem svojim občanom, tudi invalidnim, zagotovile enake možnosti pri gibanju in dostopnosti do javnih institucij. Poleg tega vzpodbuja ukrepe za socialno vključevanje invalidov in izboljšanje kvalitete življenja vseh občanov. Predvsem in najbolj vidni in opazni so ukrepi pri odpravi arhitekturnih in komunikacijskih ovir, ki gibalno in senzorno oviranim invalidom predstavljajo največje ovire pri vključevanju v družbo.

 

Predsednik zveze delovnih invalidov Drago Novak je pojasnil, da se je občina Ljubljana na pobudo Društva invalidov Ljubljana - Center k projektu prijavila lansko leto. V sodelovanju z mestno upravo in nevladnimi organizacijami je morala pripraviti akcijski program za konkretno izvajanje projekta. Po Novakovih besedah gre za dolgoročni projekt, s katerim se občina zaveže, da bo dostopna za vse. Pomembno pa je, da se je zanj Ljubljana odločila kot eno od evropskih glavnih mest. S to listino je namreč lahko primer dobre prakse ostalim slovenskim mestom in tudi vsem evropskim prestolnicam, je poudaril.

Tako slavnostni govornik dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve kot tudi župan mesta Zoran Janković sta poudarila, da je pridobitev listine izjemna čast, hkrati pa obveza, da bo Ljubljana tudi v prihodnje izvajala ukrepe za izboljšanje kvalitete življenja invalidov. Janković se je ob mednarodnem dnevu invalidov, ki po njegovem, prejetemu priznanju daje dodatno težo, vprašal, ali res potrebujemo konvencijo o pravicah invalidov, da to dosežemo. "Ali tega ne nosimo v srcu, ali smo pozabili na strpnost, toleranco?" Da ljubljanska občina na to ni pozabila dokazuje prejeto priznanje. Župan je za pridobitev listine pohvalil izjemno sodelovanje občinskih služb, predvsem pa izpostavil prizadevanja Saša Rinka (član našega društva), mestnega svetnika, ki je pri projektu vložil ogromno časa in naporov. 

Slovesne podelitve so se poleg predstavnikov nevladnih organizacij in mestne uprave ter nekaterih svetnikov udeležili še Karel Erjavec, Cveto Uršič, Luj Šprohar, Boris Šuštaršič in Zora Tomič, predsednica projektne skupine ZDIS, ki je projekt obširno predstavila.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook