DECEMBRSKI IZZIV JE ŽE PRI BRALCIH

Vintarjevec

 V A B I L O

na spomladansko srečanje v Občini Litija
in Občini Šmartno pri Litiji.
13. junij 2020 ob 12. uri.
Voden ogled znamenitega rudnika Sitarjevec pri Litiji.

Ob 14. uri osrednje srečanje z zabavnim programom
na piknik prostoru Vintarjevec 6 v Šmartnem pri Litiji.
Slovesna predaja novega kombija z zaključkom
humanitarne akcije zbiranja sredstev.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/izziv/izziv_12_09-m.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/izziv/izziv_12_09-m.jpg'

izziv_12_09In kaj pišemo v tej zanimivi in pestri številki, ki jo bogatijo številne fotografije? No, med obsežno vsebino, ki je natisnjena kar na štiriinosemdesetih straneh boste lahko prebrali zanimivo in poučno razmišljanje urednice, ki bi ga morali prebrati predvsem »mlajši« poškodovanci. Predsednik je v svojem sestavku pripravil nekakšen letni epilog dogajanj, podpredsednica pa razkriva vir dohodkov in naprezanje, da se znajdejo v društveni blagajni.

Mogoče boste z zanimanjem prebrali članek o naših prizadevanjih, da bi učence, dijake in študente opozorili na vzroke naših nesreč in poškodb, jih seznanili z novim življenjem in povabili k sodelovanju.

Kar veliko pišemo o dogodkih in srečanjih z župani v občinah. Še posebej o MOL, ki je prejela Listino občine po meri invalidov. Seveda tudi v tej številki precej prostora namenjamo sestavkom o socialnih težavah naših članov, osebni asistenci in prostovoljnem delu. Zanimivi so tudi članki o srečanjih in izletih ter aktivnostih ženske sekcije, pa o športnih dogodkih in uspehih naših športnikov, Preberite pa še zanimiv potopis in članek o jadralnem poletu naše urednice..

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook