NAŠE DRUŠTVO GOSTILO UPRAVNI ODBOR ZPS

UO-ZPSZ novim predsednikom Zveze paraplegikov Slovenije, Danetom Kastelicem, je prišla tudi novost - upravni odbori ZPS so vsakokrat sestane v drugem pokrajinskem društvu paraplegikov. In to skoraj vsak mesec. Predsednik Zveze želi tudi na ta način povečati povezavo med Zvezo in društvi, saj je bilo v preteklosti izrečenih veliko pripomb na to, da ni dovolj medsebojnega sodelovanja. Poleg tega tudi predsedniki društev spoznavajo druga društva.

 

Tako je letos UO Zveze bil že v Novem mestu in Mariboru. 16. decembra pa je bila v prostorih Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine 5. seja UO ZPS. Čeprav je bilo na dnevnem redu »samo« 9 točk, pa je zadnja točka »Razno« obsegala kar 16 podtočk. V 5-ur trajajoči seji so poleg poročila Nadzornega odbora in sprejetja programa FIHO za leto 2009 obravnavali pravilnik o priznanjih in poslovnik o delu Gradbenega odbora, ki ju je upravni odbor predlagal v potrditev Skupščini ZPS. Direktor Doma paraplegikov Pacug Jani Trdina je predstavil možne variante za financiranje dokončanja Doma. Govorili so o 40-letnici Zveze in 30-letnicah pokrajinskih društev ter o vsebini obeležitve tega dogodka. UO je potrdil zapisnik socialne komisije, ki je 25-tim članom odobrila socialno pomoč, in 90 članom, ki bivajo v domovih starejših občanov, dodelila božičnico v višini 50€. Število članov Zveze paraplegikov Slovenije se je povečalo, saj so v članstvo sprejeli tudi 6 novih članov.

Seja se je končala v prijetnem predprazničnem vzdušju z dobrimi željami za leto, ki prihaja. Predsednik DPLJ Gregor Gračner je vsem članom UO podaril skromna darilca, ki si jih izdelale pridne roke članic iz Aktiva žena. Nasvidenje v naslednjem letu!

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook