PRIROČNIK O UNIVERZALNI STANOVANJSKI GRADITVI

Prostor brez stopnic je koristen za vse uporabnike pripomočkov s kolesiPRIROČNIK - Ministrstvo za okolje in prostor je 10. novembra 2017 izdalo Priročnik o univerzalni stanovanjski graditvi. Ministrstvo s priročnikom nagovarja vse posameznike in organizacije, ki lahko kakorkoli pripomorejo k izboljševanju dostopnosti objektov in prostorskih ureditev.

Obsežno gradivo je namenjeno ozaveščanju o pomenu dostopnosti za kakovost bivanja in zagotavljanje dolgotrajne vrednosti grajenega okolja ter izobraževanju projektantov, lastnikov, investitorjev in drugih javnih in zasebnih akterjev na področju gradnje in urejanja prostora. S tem bodo lahko univerzalno dostopnost učinkovito, pravočasno in kakovostno vključevali v svoje rešitve in ravnanja. Koristen bo tudi pri delu invalidskih organizacij.
Priročnik daje napotke v petih sklopih – Namen in področje uporabe, Univerzalno oblikovanje, Univerzalna stanovanjska graditev, Dostopna stanovanjska graditev in Prilagodljiva stanovanjska graditev, pri pripravi priročnika pa je kot strokovni sodelavec sodeloval tudi arhitekt Zveze Matjaž Planinc.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook